Médiá

Reakcia na článok v Ružomberskom hlase 1

Mobirise

Reakcia na článok v Ružomberskom hlase z 1/2021

Vyjadrenie redaktora Michala Domenika v RH 1/2021 zo dňa 15.1.2021 na tému Kalvaria (hrubým je citácia pána Domenika )

Miesto Kalvária , na ktoré Ružomberčania nedajú dopustiť. Žiaľ, len v rečiach, nie v skutkoch.
Nie je to pravda. Verejnosť sa zaujíma a podľa možnosti aj koná. Došlo k viacerým vyvolaným stretnutiam s primátorom mesta, dekanom farnosti a členmi HRF. Verejnosť a niektorí poslanci MsZ priamo ponúkala primátorovi pomocnú ruku k dialógu s dekanátom k ochrane aj obnove kaplniek brigádnickými prácami alebo aj priamo sponzorstvom.
Nezávislí poslanci v r. 2017 a 2018 osobne požiadali o podporu viaceré inštitúcie na pomoc pre zastavenie narúšania ochranného pásma Kalvárie sporným ÚR z r. 2017 pre p. Trangošovú. Navštevovali a prosili primátora, architektov, historikov, predstaviteľov Ružomberského katolíckeho kruhu, riaditeľov cirkevných škôl a gymnázia a viackrát aj pána dekana. Aj preto v minulom volebnom období nedošlo k predaju, prenájmu alebo zriadeniu vecného bremena cez mestský pozemok v ochrannom pasme Kalvárie.
Poslanci od roku 2014 každý rok žiadajú vedenie mesta o reálnu realizáciu revitalizácie Kalvárie, no z pohľadu vedenia mesta bolo stále niečo nepripravané alebo chýbali zdroje na realizáciu. Tento projekt bol naprojektovaný už v r. 2013, ale do realizácie sa záhadne do dnes nedostal, a to je v úzkom vedení mesta už druhé volebné obdobie aj predstaviteľ KDH (Slaštan, Bednárik).

Čo sa totiž začalo diať potom, stojí nielen za zmienku, ale aj za hlbšiu analýzu a zdvihnutý varovný prst. Rôzne skupiny ľudí v Ružomberku, či už poslanci, prípadne možní kandidáti na poslancov, novinári, architekti, ale aj politici, sa – obrazne povedané – začali hrdo biť do pŕs a naoko brániť tak Kalváriu, ktorú si údajne „nedáme zobrať“. Sociálne siete a internet doslova zaplavili poburujúce príspevky, urážajúce a dehonestujúce komentáre smerom k radnici, primátorovi, poslancom.

Kto je to Michal Domenik, že si dovolí v mestských novinách RH moralizovať a kádrovať verejnosť a ľudí, ktorým úprimne záleží na uchovaní jednej z posledných kultúrno-historických pamiatok v mesta? Podsúva ich politické zaradenia a budúcnosť? Na akú hlbšiu analýzu či zdvihnutý varovný prst chce poukazovať?
Nie je to práve ON, ktorý by mal v rámci svojej prace poukazovať v mestskom periodiku čo nás roky trápi, navrhovať riešenia, šíriť podnety od čitateľov a opätovne povzbudzovať predstaviteľov mesta a cirkvi k ochrane nášho historického a duchovného bohatstva?
Zasadne nesúhlasíme s jeho subjektívnymi, urážlivými a účelovými vyjadreniami, ktoré roky smerujú a odvádzajú pozornosť čitateľa podstaty a pravdy? Pýtame sa? Na koho pokyn takto koná?

Zrazu sa mnohí akoby zobudili a zistili, že s Kalváriou je zle… Ja sa však pýtam. Kde boli všetci títo „nespokojní občania“ vtedy, doposiaľ, doteraz, keď sa kaplnky – zastavenia krížovej cesty – rozpadali (a rozpadajú stále)? Prečo hlasno a dôrazne nežiadali okamžitú obnovu objektov, ktoré sú v dezolátnom stave nielen teraz, či týždne, mesiace, ale roky, a dokonca, možno povedať, desaťročia? Prečo nespísali petíciu s cieľom okamžitej obnovy tejto unikátnej lokality Ružomberka? Čo všetci kritici súčasného stavu, hrdo sa bijúci do pŕs za Kalváriu, urobili pre jej obnovu, záchranu, za uplynulé roky.


Pán šéfredaktor, môže selektovať tých , ktorí sa môžu vyjadrovať ku Kalvárii ? Tých, ktorí sú hodní sa verejne vyjadriť k jej ochrane alebo či majú dostatočnú zásluhu na jej oprave. Áno, viacerí z nás, každí iným spôsobom, sme pomáhali alebo hľadali cestu ako Kalvárii reálne pomôcť a najmä ako uchrániť jej okolitý priestor.
Nie je to však primárne ich úloha na to máme najmä mesto, aby bolo aktívne ochraňovalo historický priestor pre rozvoj duše aj tela, tiež cirkev, aby si chránila a udržiavala svoj majetok. Ak sa tomu ale dnes dostatočne nedeje, musí tu byť verejnosť a aj aktivisti, ktorým už nič iné nezostáva, len avizovane „Haló“ a záchranná ručná brzda – petícia.
Čo aktuálne urobila radnica a čo urobila ružomberská farnosť pre ochranu Kalvárie je známe. To však neznamená, že okolitý „posvätný“ priestor a revitalizáciu kaplniek, či kostola, nebude možne zabezpečiť aj neskôr. Nemôžeme predsa pre chyby minulosti pochovávať celé dielo našich predkov, len preto, že sú dnes kaplnky schátrané, v prvej časti obostavané a medzi nimi barbarsky postavená „komunistická“ cesta pre auta.
Pozerajme sa dopredu, učme sa z chýb minulosti, opravme ich a vytvorme z priestoru ružomberskej Kalvárie nový priestor pre duchovné, ale aj relaxačne účely všetkých.


Často máme plno rečí o hrdosti, o posvätnosti miesta našej Kalvárie, o potrebe jej zachovania obnovy. Reči, reči, reči, ale „skutek utek“.

Takéto stanoviská, polopravdy a súkromné domnienky, pán Domenik, môžete šíriť len v rámci svojej osoby v rámci svojho interného projektu a nie v novinách, ktoré sú platené z daní všetkých Ružomberčanov.
Je až neuveriteľné, kde Vaša „nezaujatá“ novinárska práca môže zájsť.  

kontakt
ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com

© Copyright 2021 Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.
Všetky práva vyhradené.

Designed with Mobirise ‌

Offline Site Builder